024 6652 5169
Hot-line
HN 0978 600 005   HCM 0987 850 785
GOLDWELD.VN → Tin tức - Hình ảnh
»  GOLDWELD Kính chúc mùa Giáng sinh 2019!
»  GOLDWELD 2020 - Khởi đầu ấn tượng, kỳ vọng tăng trưởng!
»  Ứng dụng của Hàn hóa nhiệt GOLDWELD
GOLDWELD hình thành và phát triển dựa trên nền tảng vững chắc về “Kỹ thuật - Công nghệ”, cụ thể...
»  Dự án đầu năm 2019
Khởi đầu năm mới tràn đầy năng lượng với một số dự án về chống sét cho quá trình thi công tiếp địa,...

Khuôn hàn hóa nhiệt Thuốc hàn hóa nhiệt Phụ kiện hàn hóa nhiệt